ساخت بنر آنلاین

پس از ذخیره تصاویر و متون مورد نظر بر روی بنر، سری بنرهایی در سایزهای مستطیل متوسطلیدربوردآسمان خراشآسمان خراش عریضبنر نرمالام.پی.یو بزرگام.پی.یو بزرگ افقی با این داده ها تولید می گردد.

برای شروع به ساخت بنر ابتدا سایز مورد نظر خود را برای پیش نمایش بنر ساخته شده انتخاب کنید:

سایز بنر مورد نظر خود را انتخاب کنید:

پیش نمایش:

مستطیل متوسط