دیجی کالا

بنر های دیجی کالا در سایز های مستطیل متوسطلیدربوردآسمان خراشآسمان خراش عریضبنر نرمالام.پی.یو بزرگام.پی.یو بزرگ افقی تولید شده است.

شما می توانید با کلیک بر روی پیوند زیر و یا کلیک بر روی هر یک از بنر (های) تولید شده برای دیجی کالا، از صفحه آگهی شده بازدید بفرمایید.

بنر مستطیل متوسط (300X250)
دیجی کالا
بنر لیدربورد (728X90)
دیجی کالا
بنر آسمان خراش (120X600)
دیجی کالا
بنر بنر نرمال (460X60)
دیجی کالا
بنر ام.پی.یو بزرگ (300X600)
دیجی کالا
تبلیغات سایت